English version
XII. F?LDTANI VESZéLYFORRáS KONFERENCIA – 2019. JúNIUS 13-14. TATA

热巴腿抬高一点我要进去鹿晗

XII. F?ldtani Veszélyforrás Konferencia
2019. június 13-14.
Tata

A F?ldtani Veszélyforrás Konferencia sorozat b? 20 éves t?rténetében az egyes konferenciák tematikáját az állandó témák mellett, megkíséreltük egy éppen aktuális eseményekhez igazítani. így volt ez a csapadék rekordot d?nt? 2010-et k?vet? években is, mikor a k?zel ezer f?ldcsuszamlás, partfalomlás, pincebeszakadás, továbbá az Ajka-kolontári gátszakadás is t?rtént, vagy a Dunai és Balatoni magaspartok EU-s támogatásból biztonságossá tett településeken végzett munkák k?ré szervezett konferenciák esetében is.

A felszín alatti víz regionális emelkedése, vagy süllyedése is egy a f?ldtani veszélyforrások k?zül, mely egyaránt bek?vetkezhet természetes hatásokra és emberi beavatkozás k?vetkezményeként is. A vízszint emelkedése nem csak f?ldcsuszamlások kiváltásának f? okozója lejt?s területen, vagy partmenti zónában. Az 1800 évek második fele óta m?k?d? mélyszinti szén- és az 1950 években indult mélyszinti bauxitbányák biztonságos termelését a karsztvízszint radikális, maximum 100 méteres süllyesztésével lehetett biztosítani. Másodlagos hatásként jelentkezett, hogy t?bb olyan területr?l visszavonult a víz, száradt ki a felszín, amely t?bb település számára el?ny volt, hiszen új, akár belterületi fejlesztési területek váltak elérhet?vé.

A bányászat felhagyásával elindult a karsztrendszer regenerálódása, visszat?lt?dése, ezt k?vet?en ?megszólaltak” a karsztforrások, a mára lakó-, vagy kereskedelmi hasznosítású területek újra vizeny?ssé váltak. Tata és t?bb más Dunántúli település is tapasztalja ezt a jelenlenséget és már a mindanapi életet korlátozza az elvizesedés egyéni és k?z?sségi tragédiákat okozva.

Ezek a t?rténések nem csak az adott települések problémája, hiszen a bányászat során kitermelt nyersanyagok az egész társdadalom el?nyére szolgáltak. A kialakult katasztrófahelyzeteket igaz egyedileg kell kezelni, de nem egyedi problémaként. A konferencia jó lehet?ség a kormányzat, a k?zigazgatás képvisel?i számára, hogy els?kézb?l tájékozódjanak a jelenség általánosságáról és egyediségér?l, a megoldási lehet?ségekr?l, melyek finanszírozása rajtuk múlik.

A k?rnyezethasználat, kül?n?sen a bányászati tevékenység nagyon sok országban okoz els? sorban felszínsüllyedést, ritkábban felszínemelkedést. A korábbi évek hagyományát folytatva most is várunk, meghívunk érdekl?d?ket mind személyesen, mind a világhálón keresztül, akiknek kutatóként, tervez?ként, kivitelez?ként szakterületük vagy egyszeren csak érdekelnek az alábbi témák:

Oszvald Tamás
Geológus, a konferencia elnke
tamas.oszvald@热巴腿抬高一点我要进去鹿晗
+36 20 9330 639
Omaszta Petra
Szervez
petra.omaszta@热巴腿抬高一点我要进去鹿晗
+36 20 3354921

Resume ktet

XII. Fldtani Veszélyforrás Konferencia

Arany fokozatú támogatók

AliscaBau Zrt. Gabbiano Print Kft. GeoTeszt Kft - Budapest Sycons Kft.

Ezüst fokozatú támogatók

BékésDrén Kft. Dotax Bt. Geoszféra Kft GeoTeam Kft. Habbeton Kft. Kristinus Borbirtok Viacon Kft.

Szakmai támogatók

Magyar Bányászati és Fldtani Szolgálat Magyarhoni Fldtani Társulat Belügyminisztérium – Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság Belügyminisztérium Pince-, partfal- és fldcsuszamlás veszélyelháritási szakérti bizottság Budapesti Mszaki Egyetem Geotechnika és Mérnkgeológia Tanszék Etvs Lóránd Természettudományi Egyetem Kzettan-Geokémiai Tanszék Szent István Egyetem, Ybl Miklós építéstudományi Kar, építmérnki Intézet
©2019 热巴腿抬高一点我要进去鹿晗
^ Fel